Reumatikerdagen

Lördag den 12 oktober fanns Reumatikerföreningen i Härnösand på plats på Ica Maxi mellan kl. 13-15. Vi lyckades inte värva någon ny medlem, men vi spred information om föreningen bland härnösandsborna och visade att vi finns och verkar!