Kontakt

Kansli

Reumatikerföreningen Härnösand

Adress:

Gula Villan, Hospitalsgatan 21
Box 12851
871 31 Härnösand

Ordförande Mona Rodling
Epost: [email protected]

Bankgiro: BG 5552-3880