I coronatider

Vi i styrelsen för Reumatikerföreningen i Härnösand brukar vid den här tiden ha planerat och annonserat om aktiviteter. I och med rådande omständigheter har vi tills vidare ställt in alla tänkta aktiviteter.

Vi återkommer längre fram och hoppas att läget då har förbättrats.
Ta hand om varandra!